Членство

Кинологията е страст, но и наука. Нашият клуб е събрал професионалисти, които познават породата и нейните проблеми в дълбочина. Работим за да я развиваме, но и за да я запазим. Моментът е преломен, поради невиждания бум и безкрайния поток кутрета от ферми и прекупвачи.

Редът при нас е строг, но гарантира качество. Всички, които обичат породата и искат да извършват селекционна дейност по правилата на Международната федерация по кинология са добре дошли в редиците ни.

Молба за членство можете да изтеглите от тук:

Попълнените молби, заедно с платежно нареждане и копия от родословията на притежаваните от вас кучета, изпращайте до официалния имейл на клуба.

Членският внос през 2024 г. е 50 лв.

Банкова сметка на клуба:
Райфайзенбанк – София 1606, бул.Прага №8
Титуляр: Пудел клуб – България
SWIFT/BIC: RZBBBGSF
IBAN: BG11RZBB91551011851494

Пожелаваме на всички замесени много успехи, красиви и здрави кучила.
Знаете, че винаги можете да разчитате на нас, така както и ние ще разчитаме на вас. Предстоят години усилена работа, но сме убедени, че заедно – ще направим много за доброто на породата в България.