Регистрация на развъдник

За да регистрирате развъдник в Международната федерация по кинология – FCI е необходимо да:

  • сте членове на клуба;
  • попълните заявление по образец (на латиница);
  • заплатите такса по клубната банкова сметка;
  • изпратите всички документи на клубната поща;
  • изчакате, докато получите картонче с официалната ви регистрация.

Моля, преди да предложите имената, които сте избрали, проверете дали не съществуват в списъка с регистрираните имена на развъдници в FCI.

Бланка за заявление за запазване на уникално име на развъдник можете да изтеглите от тук:

През 2024-та година таксата за регистрация на развъдник към FCI e 125 лв.

Банкова сметка на клуба:
Обединена Българска Банка АД
Титуляр: Пудел клуб – България
SWIFT/BIC: UBBSBGSF
IBAN: BG09UBBS81551011851494