Правилник за развъдна дейност

Правилата, по които работим

Компетентен и отговорен за развитието на породата Пудел в България е ПКБ. Клубът оказва помощ при селекцията и развъждането, осигурява консултации и контрол, води Племенна книга.

ПКБ работи по стандарт на породата Пудел, наложен от Международната Федерация по Кинология: Сaniche (172) (poodle) – FCI. Правилникът за развъдна дейност (ПРД) цели развъждане на здрави кучета със стабилна психика и отличен екстериор, в този ред по важност.

ПРД на ПКБ е инструмент за развитие на породата Пудел в България и урежда цялостната развъдна дейност на клуба. Правилникът е задължителен за всички членове на ПКБ.

ПКБ не ограничава с излишни предписания своите членове, занимаващи се със селекционно развъждане, но води методична борба с наследствените болести и дефекти.

I. Селекция и развъждане

1. Общи положения

Развъдчик в смисъла на този правилник е всеки редовен член на клуба, който има поне една собствена кучка или такава взета с договор за наем, годна за разплод и регистрирана в Племенната книга на ПКБ и БНФК, и който има регистрирано запазено име на развъдник в Международната Федерация по Кинология.

В селекционно-развъдната дейност се прилага единствено и само чистопородно развъждане. Изключения не се допускат.

1.1. Развъдна годност

До развъждане се допускат само родословни, здрави кучета със стабилна психика. Те трябва да отговарят на следните изисквания:

– Да притежават родословие от киноложка федерация призната от МФК или неин партньор по договор. Женските кучета трябва задължително да са вписани в племенната книга на ПКБ и БНФК. Кучета, внесени от чужбина могат да бъдат вписани в племенната книга на БНФК само ако родословията им са експортни.

– Да са достигнали минимална възраст 12 месеца за мъжките кучета и 18 месеца за женските. Максималната възраст за заплождане на женско куче е 8 години. Максимална възраст за първо раждане на женско куче е 5 години.

– Да имат минимум три оценки „отличен“ от изложби, организирани от БНФК (валидно за кучета с български ПК номер).

– За пуделите от размер Среден, Миниатюрен и Той се изисква генетично изследване за прогресивна атрофия на ретината „PRA“. Изследванията трябва да бъдат направени в одобрена от клуба лаборатория. Кучета, при които и двамата родители са тествани и чисти по двата гена се считат за чисти по рождение и няма нужда да бъдат изследвани.

Допустими са генетични изследвания, направени от: Laboklin, EVG, Optigen. Резултати от други лаборатории се допускат след одобрение от ОРД.

Всички медицински документи се представят в оригинал, издаден от съответната лаборатория. Оригиналът се връща на собственика, копие от него се запазва за архивите на клуба.

1.1.1. ПКБ изисква изследване за луксация на колянното капаче (пателарна луксация) за Миниатюрните и Той пуделите. Клубът не позволява кучета със степен на луксация по-висока от 2/2 да бъдат развъждани.

Ще бъдат допускани изследвания, направени и подписани от:

  • Д-р Борислав Георгиев – ветеринарна клиника Син Кръст – София
  • Д-р Владислав Златинов – Ортоклиника – София
  • Д-р Светослав Христов – Обединена ветеринарна клиника – Варна

Изследвания, направени от други ветеринарни ортопеди ще бъдат допускани след одобрение от ОРД.

1.1.2. ПКБ препоръчва изследване за тазобедрена дисплазия за Стандартните пудели. Клубът препоръчва кучета със степен на тазобедрена дисплазия по-висока от „С“ (трета степен) да не бъдат развъждани.

1.2. Ограничения

Крайно нежелателно е заплождане на кучета, притежаващи еднакви недостатъци. При наличие на определен недостатък у женската трябва да се подбира мъжки без този недостатък.

Не се допуска извършването на развъдна дейност с кучета, демонстриращи явни отклонения от типичното за породата поведение: агресивни; силно недоверчиви; твърде стеснителни.

Не се допуска извършването на развъдна дейност с кучета, демонстриращи признаци на нанизъм: ябълковиден череп; силно изразен стоп; къса, чипа муцуна; изпъкнали очи.

Не се допуска извършването на развъдна дейност с кучета, при които се наблюдава отклонение от типа и такива, притежаващи белези, поставящи ги извън стандарта на породата.

Не се допуска извършването на развъдна дейност с нездрави кучета. Кучета, болни от епилепсия и хипотироидизъм, както и тяхното потомство, се изключват от развъдна дейност. Не се допуска развъдна дейност с кучета, страдащи от прогресивна атрофия на ретината.

Не се допуска извършването на развъдна дейност с кучета, в чието потомство с двама различни партньори, се раждат кученца с еднакви дисквалифициращи пороци и генетични заболявания, заешка устна, епилепсия, малформации, незатворено небце, отворена фонтанела, хипотироидизъм, крипторхизъм и други.

Не се разрешават връзките между две кучета, носители на PRA. Куче, носител на гена, може да бъде заплождано само с чисто от него куче.

1.2.1. Брой заплождания

ПКБ препоръчва женските кучета да раждат не по-често от веднъж на 10 месеца, с почивка от поне едно разгонване.

В случай на две последователни заплождания на едно женско куче, то задължително трябва да почива не по-малко от 10 месеца след второто. В този смисъл за раждане се смята и спонтанно прекъсване на бремеността след 45-я ден, както и раждане на мъртвородени кученца.

КПБ препоръчва максималният брой кучила от една кучка да бъде 6, като този брой е задължителен максимум при Стандартен пудел. При по-малките разновидности, в случай на особено малки кучила се допускат до 7 раждания за една кучка.

1.2.2. Изключения се допускат само при особено малки кучила (1 или 2 кутрета) или по лекарско предписание, с изрично писмено съгласие на ОРД. В случай на особено големи кучила (4 или повече при Той, 5 или повече при Миниатюрен, 6 или повече при Среден, 9 или повече при Стандартен пудел) женското куче трябва да почива не по-малко от 10 месеца, освен ако няма лекарско предписание и изрично писмено съгласие на ОРД.

1.2.3. Не се разрешава заплождане на женските кучета след 3 (три) направени операции секцио и/или раждания с усложнения.

1.2.4. Не се допуска инбридинг по-близък от 2-3, освен с изрично писмено съгласие на ОРД.

1.3. Размери

ПКБ се ръководи от определените от Стандарта размери на породата Пудел:
– Стандартен пудел – 45 до 62 см.
– Среден пудел – 35 до 45 см.
– Миниатюрен пудел – 28 до 35 см.
– Той пудел – 23 до 28 см.

ПКБ допуска връзки на кучета от различни разновидности на породата, след задължителна консултация с ОРД. Двамата родители не трябва да имат твърде голяма ръстова разлика.

Изключение правят Стандартните пудели, при които могат да се осъществяват връзки само в рамките на размера.

Произведените в ПКБ кучила се вписват в родословията като порода Пудел, независимо от разновидността.

1.4. Цветове

До развъдна дейност се допускат само едноцветни кучета, без петна като цветовете са:
– Класически – черен, бял, кафяв;
– Модерни – кайсиево-червен, сив.

При кайсиево-червените цветове задължително се търси възможно най-тъмна пигментация. При белите цветове се търси черна пигментация.

Позволени са комбинации:
– Черно с всички без сиво;
– Бяло с черно, бяло и сиво;
– Кафяво с черно и кафяво;
– Кайсиево-червено с черно и кайсиево-червено;
– Сиво с бяло и сиво.

Изключение от тези правила се допуска само с изрично писмено съгласие на ОРД.

1.5. Изисквания към развъдчика

Собственикът ва женската се задължава да регистрира развъдник към Международната Федерация по Кинология.

Собственикът на женската се задължава да обезпаразити, сложи микрочипове и ваксинира кучилото, както и да подаде документи за родословия на кученцата според правилата на клуба. Поставянето на микрочипове се извършва преди продажбата и е задължително за вписване в Племенната книга и издаването на родословия на кутретата.

Клубът изисква малките да се предават на новите им собственици на възраст най-малко 45 дни и с поставена първа ваксина. ПКБ препоръчва кученцата да бъдат предавани след навършване на 56 дни (осем седмици).

ПКБ не поставя ограничения относно продажната цена на кученцата и не се занимава с продажба/разпространение на малките. При интерес от желаещи да придобият кученце, клубът предоставя координати на развъдчиците имащи или очакващи кучила.

Не се допуска продаването на кученца в зоомагазини, чрез зооборси и други търговски посредници. Лица, които предлагат кученца в мрежата за търговия не могат да бъдат членове на клуба и се изключват от ПКБ с решение на УС.

2. Проследяване и контрол

ПКБ е длъжен да осигури контрол на развъждането и консултации на развъдчиците. Ръководството на развъдната дейност се осъществява от ОРД.

ОРД отговаря за проследяването и формалното регистриране на кучилата в клуба. ОРД прави оглед на кученцата, родени в клуба най-късно до 40 дни след окучването. Развъдчикът е длъжен да осигури условия за огледа, в случаите на физическа невъзможост се договаря конферентна видеовръзка.

На кучката и кученцата трябва да бъде осигурена добра грижаподходящи условия за отглеждане на кучилото според възрастта на малките, висока хигиена, достатъчна светлина и вентилация, качествена храна и човешко внимание. Всякакви съмнения, породени в ОРД по отношение редовността на развъдната дейност се съобщават на УС на ПКБ.

ПКБ си запазва правото да налага ограничения по силата на Устава и този правилник на развъдчици, които не отглеждат кучетата по подобаващ начин и не осигуряват необходимото за правилното им развитие, или не са представили пълен комплект от изискваните документи и медицински изследвания.

За мъжки и женски кучета, собственост на повече от един човек, пред клуба трябва да се представи отговорно лице, което ще полага представителен подпис. Това лице задължително трябва да фигурира в договора за съсобственост.

3. Племенна книга

Племенната книга на ПКБ се съхранява и попълва от ОРД.

За да бъде записано в Племенната книга дадено куче трябва да има доказан произход за поне три поколения назад. В Племенната книга трябва да са посочени следните данни за кучето: име, номер на родословие, пол, цвят, номер на микрочип, дата на раждане, производител, собственик. В Племенната книга се записват и резултатите от изследванията за наследствени заболявания на очите, правени на кучетата.

За едно кучило трябва да са записани най-малко: име на развъдника, име и адрес на развъдчика, дата на раждане на кученцата, имена и номера от Племенната книга на родителите; пол, име, цвят, номер на татуировката или микрочипа.

Внесени от чужбина кучета се вписват в Племенната книга само ако притежават родословия от страна член на МФК или неин партньор.

Кученца с двама (или повече) различни бащи не могат да бъдат вписани в Племенната книга.

4. Процедури при заплождане

Собствениците на предвидените за връзка кучета са длъжни да се убедят, че предпоставките за развъждане са налице преди акта на покриване.  

4.1. Задължителни документи

Актът за заплождане, Актът за раждане, Актът за оглед на кучилото, Актът за поставяне на микрочип и Родословната таблица служат на ОРД за издаването на родословия на кучилото и за вписването на кученцата в Племенната книга.

4.1.1. Акт за заплождане

Акт за заплождане е документ, в който собствениците на мъжкото и женското куче удостоверяват с подписите си, че е извършено заплождане между техните кучета. В него се посочват датата и мястото на заплождането, имената и адресите на собствениците, имената и номерата на микрочиповете и родословията на кучетата.

Акт за заплождане се попълва веднага след извършване на заплождането.

4.1.2. Акт за раждане

Актът за раждане е документ, в който собственикът на женската описва всички родени кученца, независимо живи или мъртви. В него се описват пол и цвят за всяко кученце, както и начинът, по който е протекло раждането.

4.1.3. Акт за оглед на кучилото

Този документ се попълва служебно от ОРД след оглед на кучилото. В него се вписва броят на кученцата, техния пол и цвят. Описват се условията на отглеждане и състоянието на майката.

4.1.4. Акт за поставяне на микрочип

В този документ по образец собственикът на женската вписва: имената на кученцата на кирилица и латиница, започващи с една и съща буква; пол; дата на раждане; цвят; номер на микрочип; родители; производител; като се попълват първо данните на мъжките кученца.

Микрочиповете се поставят от квалифициран ветеринарен лекар, който заверява с подпис и печат Акта за поставяне на микрочип.

По този документ ОРД дава на всяко кутре клубен регистрационен номер в Племенната книга.

4.2. Препоръчителни документи

ПКБ препоръчва на своите членове да водят изрядна писмена документация за дейността на развъдника си. Устните договорки са нежелателни.

При устна договорка, свързана със заплождането и евентуалното й неспазване от страна на собственика на мъжкото или женското куче ПКБ не се ангажира с арбитраж по случая.

4.2.1. Договор за заплождане

Това е документ, в който собствениците на предвидените за заплождане кучета уточняват начина на издължаване между тях. Страни се явяват собственикът на мъжкото куче и този на женското при извършване на заплождане.

4.2.2. Данни за новите собственици

ПКБ препоръчва на всеки развъдчик да има списък, в който подробно да си записва имената, адресите и телефоните на всеки нов стопанин на кученце.

Развъдчикът трябва добре да запознае стопанина на малкото кученце с особеностите при отглеждането и възпитаването на куче от породата Пудел.

Желателно е също така да препоръча на новия стопанин членство в ПКБ и да обясни значението на клуба за съхраняването на породата в България.

5. Изкуствено осеменяване

При изкуствено осеменяване се съставя протокол, който съдържа:
– имената на мъжкото и женското куче;
– номера на микрочиповете и родословията на мъжкото и женското куче;
– дата и място на осеменяването;
– подпис и печат на ветеринарния лекар, извършил процедурата.

6. Заплождане на женски кучета в чужбина

ПКБ поощрява заплождането на женски кучета с качествени екземпляри от чужбина.

При извършването на заплождане в чужбина мъжкото куче трябва да отговаря на изискванията на този правилник, като оценките от изложби трябва да са под егидата на член или партньор на МФК.

7. Родословия

Родословието е удостоверение за произход, издавано от ПКБ и регистрирано в Служба Племенна книга на БНФК.

Родословия се издават само на регистрирани в клуба кучила, чиито родители отговарят на изискванията на ПКБ за развъдна дейност. ПКБ използва официалната бланка-образец на БНФК за родословията, които издава.

Собственикът на кучилото трябва да представи попълнена и подписана цялата развъдна документация, както и да подаде молба за родословни документи със следната информация:

– фотокопие на картончето удостоверяващо регистрирането на запазено име в МФК;
– фотокопия от родословията на родителите и медицинските им изследвания;
– фотокопия от оценъчни листа от три изложби, под егидата на МФК, където родителите са получили оценки „отличен“;
– фотокопия от сертификати за титли на родителите, които желае да бъдат вписани в родословието;
– попълнена Родословна таблица.

Документите за издаване на родословия се подават до ОРД на клубната електронна поща poodle.club.bulgaria@gmail.com не по-късно от 60-ия ден от раждането на кученцата.

Родословия се издават на всички живи кученца, като собственикът на кучилото ги заплаща предварително в касата на клуба.

Родословията се изготвят в срок до 30 дни от подаване на документите.

При износ на куче, произведено в България, освен родословието, издадено от ПКБ се издава и документ за експорт от БНФК.

Изгубени или унищожени родословия се обявяват за невалидни. ПКБ съобщава на Служба Племенна книга в БНФК и издава дубликат.

Таксите за издаване на родословия и всички услуги, свързани с вписването, се определят от УС на ПКБ.

8. Отстъпване правото за развъждане

За собственик на кучилото по правило се смята собственика на женската. Правото за използване на приплода на дадена кучка или разплодник може да се прехвърли с договор на трето лице.

Отстъпването на правото на развъждане при всеки случай трябва да се извърши писмено и преди акта на покриване. Писменото отстъпване на правото на развъждане трябва своевременно да се заяви пред ОРД.

9. Име на развъдник

Запазването на име на развъдник в МФК е задължително условие за извършването на развъдна дейност. Името на развъдника е допълнително име на кучето.

Заявка за защита на име на развъдник от МФК се прави от развъдчика чрез ПКБ в БНФК.

Имената на развъдници, подлежащи на защита от МФК, трябва да се различават от вече защитените имена на развъдници в МФК.

II. Нарушения

Нарушения на настоящия Правилник за развъдна дейност се считат за основание за изключване по смисъла на Устава на ПКБ.

Всяко нарушение на този правилник, или липса на документ, изискан от него, може да доведе до отказ за издаване на родословие от ПКБ.

III. Арбитраж

Ако членове на ПКБ не могат да постигнат съгласие по изискванията на настоящия Правилник за развъдна дейност, то УС на ПКБ взима решение за всеки конкретен случай след изслушване на ОРД.

IV. Заключителни разпоредби

Настоящият правилник е съгласуван с Международния развъден правилник на МФК, както и с този на БНФК.

При съмнения в смисъла и тълкуването на настоящия правилник всеки член на ПКБ е длъжен да се обърне към ОРД.

Обявяването за невалидни на части от този правилник не води до невалидност на ПРД като цяло. Правилникът подлежи на изменения и допълнения.