Издаване и заверка на родословия

За да регистрирате и издадете родословни свидетелства на кучилото си е необходимо да изпълните реда и документите, посочени в Правилника за развъдна дейност на ПКБ.

  • Акт за заплождане
  • Акт за раждане
  • Акт за оглед
  • Акт за микрочипиране
  • Фотокопие на картончето удостоверяващо регистрирането на запазено име в FCI;
  • Фотокопия от родословията на родителите и медицинските им изследвания;
  • Фотокопия от оценъчни листа от три изложби, под егидата на FCI, където родителите са получили оценки „отличен“;
  • Фотокопия от сертификати за титли на родителите, които желае да бъдат вписани в родословието.

ПКБ изпраща родословия за издаване и заверка до БНФК веднъж месечно, до 15-то число всеки месец. 

Развъдчиците получават готовите/заверените родословия от нас с куриер, за тяхна сметка.

Българско експортно родословие

Поради факта, че България понастоящем е контракт партньор на FCI, за да могат кученцата ви да участват в CACIB изложби извън България, е необходимо те да имат експортно родословие (независимо, че остават в страната).

За издаване на експорт оригиналът на родословието трябва да бъде върнат обратно в клуба.

Оригиналът на експортното родословие се изпраща до нас за сметка на подателя.

Срокът за издаване на експорт към национално родословие е 2 месеца от подаване на заявката.

Такси за издаване на родословие

Такса за издаване на обикновено родословие – 50 лв. за родословие.

Такса за издаване на експортно родословие – 150 лв. за родословие.

Такса за заверка на чуждо експортно родословие – 19 лв. за родословие.

Всички такси към клуба се изплащат по банков път.

Банкова сметка на клуба:
Обединена Българска Банка АД
Титуляр: Пудел клуб – България
SWIFT/BIC: UBBSBGSF
IBAN: BG09UBBS81551011851494

Адрес за кореспонденция

Еконт София Гладстон
ул. „Цар Самуил“ №3, 1463 София
0889 60 96 76
Пудел клуб – България
С уведомление с СМС