ПКБ – Устав

Устав на "Пудел клуб - България", сдружение с нестопанска цел