Контакт

Пишете до официалната клубна поща на:
poodle.club.bulgaria@gmail.com

Пламен Бачовски, председател
Телефон: +359889609676

Стела Райчева, отговорник по развъдната дейност
Телефон: +359879149499

Вера Дограмаджиева, секретар
Телефон: +359888964219

Facebook група за нашите членове

Банкова сметка на клуба:
Обединена Българска Банка АД
Титуляр: Пудел клуб – България
SWIFT/BIC: UBBSBGSF
IBAN: BG09UBBS81551011851494

Адрес за кореспонденция

Еконт София Гладстон
ул. „Цар Самуил“ №3, 1463 София
0889 60 96 76
Пудел клуб – България
С уведомление с СМС