Събития

24.05.2020 г. Стартиране на уебсайта на клуба: http://poodle-bg.eu/

12.03.2020 г. Регистрация на сдружението в Търговския Регистър

22.01.2020 г. Учредяване на Пудел клуб – България