Контакт

Пишете до официалната клубна поща на:
poodle.club.bulgaria@gmail.com

Пламен Бачовски, председател
Телефон: +359889609676

Стела Райчева, отговорник по развъдната дейност
Телефон: +359879149499

Вера Дограмаджиева, секретар
Телефон: +359888964219

Facebook група за нашите членове

Банкова сметка на клуба:
Райфайзенбанк – София 1606, бул.Прага №8
Титуляр: Пудел клуб – България
SWIFT/BIC: RZBBBGSF
IBAN: BG11RZBB91551011851494